Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialaluna laluna
powerofloveforever
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
powerofloveforever
powerofloveforever
powerofloveforever
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viazmora zmora
8016 163d
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
8026 e8ba 500

evchant:

nckedly:

love yourself x

- e.
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
4668 8847
Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
4550 f525 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

September 22 2017

powerofloveforever
3997 7258
0432 5d7f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaselsey selsey
1005 fafc 500

Valencia, Spain (by Enrique)

powerofloveforever
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
powerofloveforever
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaselsey selsey
powerofloveforever
powerofloveforever
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly vianiskowo niskowo

September 08 2017

powerofloveforever
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialabellavita labellavita

September 06 2017

5349 fa4d
Reposted fromunco unco viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
powerofloveforever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl