Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

powerofloveforever
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia vialabellavita labellavita
powerofloveforever
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialabellavita labellavita

June 17 2017

powerofloveforever
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong

April 18 2017

powerofloveforever
4287 78f5

March 13 2017

powerofloveforever
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viawithoutworry withoutworry
powerofloveforever
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viacomiendolirica comiendolirica

March 08 2017

powerofloveforever
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viabesomeoneelse besomeoneelse
powerofloveforever

March 07 2017

powerofloveforever
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamoai moai
0951 11a8 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamoai moai

February 24 2017

powerofloveforever
2180 0628
Reposted fromapatia apatia viawdychamspaliny wdychamspaliny
powerofloveforever
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyu myu
powerofloveforever
8157 9447
Reposted frompesy pesy vianiiks niiks
9684 ea7c
Reposted fromrousmadder rousmadder viadzony dzony
powerofloveforever
2442 6d6b
Reposted fromadriannak adriannak viawdychamspaliny wdychamspaliny
powerofloveforever
powerofloveforever
5045 825a
powerofloveforever
5290 c03f
powerofloveforever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl