Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

powerofloveforever
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul vialabellavita labellavita
powerofloveforever
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams vialabellavita labellavita

July 19 2017

powerofloveforever
9858 4eaa
Reposted fromkrzysk krzysk viamoai moai
powerofloveforever
2369 bfc2
***
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viamoai moai
powerofloveforever
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
powerofloveforever
8955 58f4 500
Reposted frommoai moai
powerofloveforever
8926 05e2
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamoai moai
powerofloveforever
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaphilomath philomath
powerofloveforever
4090 5484 500
1208 e936
powerofloveforever
4739 1fef
Reposted frompeasorela peasorela viamoai moai
1196 bd3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamoai moai
powerofloveforever
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
powerofloveforever
5456 f7bb
powerofloveforever
Defektem wszystkich ludzi jest to, że czekają, by zacząć żyć, stąd też nie mają odwagi, by żyć każdą chwilą. (...) Wszyscy uczymy się żyć dopiero wtedy, gdy nie mamy już na co czekać; kiedy zaś czekamy, niczego nie możemy się nauczyć, bo nie żyjemy w konkretnej, żywej teraźniejszości, ale w jakiejś mdłej, odległej przyszłości.
— Emil Cioran "Na szczytach rozpaczy"
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamoai moai
powerofloveforever
1721 1319
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
8264 099e 500
Reposted fromerial erial viamoai moai
powerofloveforever
1627 88c4 500
Reposted frommoai moai

July 18 2017

powerofloveforever
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialabellavita labellavita
powerofloveforever
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl