Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

powerofloveforever
powerofloveforever
1119 5b3a
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
powerofloveforever
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamoai moai
powerofloveforever
1311 a427 500
Reposted frommoai moai
powerofloveforever
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
powerofloveforever
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viamoai moai
powerofloveforever
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viaphilomath philomath
powerofloveforever
6677 d263 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamoai moai
powerofloveforever
2768 b65a 500
Reposted fromslodziak slodziak viamoai moai
powerofloveforever
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
powerofloveforever
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai

May 18 2018

powerofloveforever
powerofloveforever
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viaphilomath philomath
powerofloveforever
0616 5fc2
Reposted fromkarahippie karahippie viajustonebullet justonebullet
powerofloveforever
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromtroubles troubles vialabellavita labellavita

January 27 2018

powerofloveforever
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
powerofloveforever
6969 f25e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialabellavita labellavita
powerofloveforever

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 vialabellavita labellavita

January 14 2018

powerofloveforever
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal
powerofloveforever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl